รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่[0] 1 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน28 ก.พ. 2560
0:00 น.
15 ส.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 128 ก.พ. 2560
0:00 น.
15 ส.ค. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )3 ก.ค. 2560
8:45 น.
7 ก.ค. 2560
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา10 ก.ค. 2560
9:00 น.
22 ก.ค. 2560
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา29 พ.ค. 2560
8:15 น.
29 พ.ค. 2560
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา22 ก.ค. 2560
9:00 น.
22 ก.ค. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค24 ก.ค. 2560
9:00 น.
28 ก.ค. 2560
16:00 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2560
9:00 น.
20 มิ.ย. 2560
17:00 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ15 ส.ค. 2560
0:00 น.
15 ส.ค. 2560
0:00 น.
  -  ค่ายลูกแม่ไทร25 พ.ค. 2560
8:30 น.
26 พ.ค. 2560
17:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744