รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2559 ภาคเรียนที่[0] 1 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน27 พ.ย. 2558
9:00 น.
27 พ.ค. 2559
23:00 น.
  -  ชั้นปี 127 พ.ย. 2558
9:00 น.
27 พ.ค. 2559
23:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 ก.ค. 2559
9:00 น.
18 ก.ค. 2559
17:00 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 26 ก.ค. 2559
9:00 น.
18 ก.ค. 2559
17:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744